Training overzicht
training13

Omgaan met trauma

Waar gaat deze training over?

Tijdens deze 2-daagse training leer je meer over de gevolgen van het ervaren van traumatiserende gebeurtenissen, hoe je er mee om kunt gaan en getroffenen kunt opvangen.

Er is een redelijke kans dat je in het leven een of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt. Niet al deze ervaringen zullen een blijvende invloed op je hebben ook al zal de herinnering blijven. Hoe je met een schokkende ervaring omgaat en in welke mate het jouw leven beïnvloedt hangt niet alleen af van jouw eigen vaardigheden maar in belangrijke mate ook van het begrip en de ondersteuning die je van anderen krijgt.

Er zijn echter ervaringen waar je niet op bent voorbereid en die je dusdanig beïnvloeden dat je kunt zeggen dat je een levensveranderende situatie hebt meegemaakt. Tot die situaties kunnen o.m. behoren geweld en geweldsmisdrijven, een ernstig ongeluk, terminale ziekte, brand of een natuurramp. Hulpverleners die beroepshalve zich met deze situaties bezighouden (politie, brandweer, dokters en verpleegkundigen) zijn vooral getraind in het omgaan met de situatie zelf en hebben vaak maar beperkte tijd om emotionele ondersteuning aan de getroffene(n) te bieden. Familie en vrienden worden geacht deze opvang te bieden tenzij professionele ondersteuning noodzakelijk is.

In de praktijk werkt dit vaak niet of niet voldoende. Schrijnend is dit onder meer in de situatie van seksuele misdrijven. Van de slachtoffers meldt 85% tot 95% zich niet omdat zij bang zijn voor de reactie van anderen. Het gaat dan niet alleen om de reactie van hulpverleners maar vooral ook om de reactie van partners, familie en vrienden. Dit is wereldwijd een probleem dat vooral te maken heeft met het gebrek aan empathische vaardigheden bij juist diegenen van wie de getroffene begrip en ondersteuning verwacht. De getroffene blijft hierdoor veelal verstoken van de noodzakelijke hulp. Dit kan tot gezondheidsklachten leiden zoals bijvoorbeeld Post Traumatische Stress Stoornis en heeft invloed op de relaties binnen het gezin en de sociale omgeving. Mogelijk is de getroffene niet langer in staat om te werken.

Het idee “slachtoffer” te zijn is voor de getroffene veelal een belemmering om het er met anderen over te hebben en hulp te zoeken. Het gebruik van dit woord kan stigmatiserend werken. Zij worden dan als “slachtoffer” behandeld in plaats van als mens die het liefst zo snel mogelijk weer aan het normale leven wil deelnemen. Wij spreken dan ook liever over getroffenen of mensen die X (bijvoorbeeld een misdrijf) hebben meegemaakt. In plaats van hulpverlening aan slachtoffers willen we mensen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt ondersteunen en de nodige ruimte geven om een ervaring te verwerken. Om daarna weer volledig aan het leven deel te kunnen nemen.

Hoe verloopt deze training?

De training is praktijkgericht en bestaat steeds uit theorie, gevolgd door een demonstratie, een oefening (individueel, groep of als rollenspel) en eindigt met een evaluatie. Je kunt je ten dele op de training voorbereiden door het lezen van het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Het doel is basisvaardigheid te ontwikkelen en je te inspireren tot het ontwikkelen van een eigen stijl die tot een voor jou en betrokkenen bevredigend resultaat leidt. Maximale groepsgrootte: 12 personen.

Voor wie geschikt

Zij die beroepshalve of om persoonlijke reden hun empathische luister- en spreekvaardigheid uit willen breiden en zij die professioneel in aanraking komen met mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt (politie, brandweer, verpleegkundigen, dokters, maatschappelijk werkers, slachtofferhulp etc.) of behoren tot de naaste verwanten (partners, kinderen, familie) of bevriend zijn met de getroffene.

Resultaten

Je ontwikkelt empathische vaardigheden die je in staat stellen om (emotionele) ondersteuning te bieden aan mensen die zijn getroffen door schokkende gebeurtenissen. Niet alleen bespoedig je hiermee het herstel van de getroffene maar ben je in staat om de band tussen deze persoon en jezelf onder bijzonder moeilijke omstandigheden in stand te houden en/of te verbeteren.

 Workshops die niet op de lopende agenda staan worden op aanvraag ook voor groepen gegeven.

Kosten

PARTICULIER
€ 260,-  (2 dagen incl. koffie, thee, handleiding).
ZAKELIJK
€ 350,-  (2 dagen incl. koffie, thee, handleiding).
In-company: vraag een offerte aan.

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Betaling in 2 termijnen is mogelijk. Hiervoor wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht. De eerste termijn te betalen voor aanvang van de training en de tweede termijn volgens afspraak.

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.