Training overzicht
training7

Restorative Circles

Wat als …

  • we ingrijpende veranderingen in ons leven mee kunnen maken en elkaar toch kunnen blijven horen en begrijpen?
  • als we elke kloof in ons leven samen kunnen overbruggen door elkaars positieve intentie te begrijpen?
  • dit ons in staat zou stellen om nieuwe en nog niet eerder bedachte mogelijkheden en oplossingen te genereren voor de moeilijke situaties waarmee we geconfronteerd worden?
  • we daar alleen maar een aantal simpele principes voor hoeven te hanteren die zorgen dat iedereen vrij kan spreken en uitdrukking kan geven aan de hoop, het verlangen en de behoefte die er leeft?

In de Favela’s (achterbuurten) van Rio de Janeiro ontwikkelde Dominic Barter het concept van Restorative Circles. In een gebied waar gewapende bendes zo hun eigen regels van recht hanteerden bracht hij een geweldloos alternatief waarbij deelnemers aan een Restorative Circle samen een voor allen respectvolle oplossing vonden. Een model dat de Braziliaanse regering heeft overgenomen als alternatief voor de gevestigde rechtspleging. In Restorative Circles komen alle bij een conflict betrokkenen aan het woord en wordt gestreefd naar een voor iedereen bevredigende oplossing. Na te zijn ontwikkeld in de achterbuurten van Brazilië heeft dit model via scholen, rechtszalen en gevangenissen zijn weg gevonden naar een toepassing in allerlei contexten daarbuiten en zich tevens naar het buitenland verbreid.

Restorative Circles richten zich op het maken of herstellen van de verbinding tussen individuen, families, groepen, organisaties en gemeenschappen. Een Restorative Circle schept de mogelijkheid voor mensen om op een empathische wijze en ondanks aanwezige verschillen elkaar de hand te reiken, zingeving te vinden en het persoonlijk welzijn en dat van de hele gemeenschap te vergroten. Deelname aan een Restrative Circle vergroot de cohesie tussen mensen en schept voorwaarden voor een vruchtbare samenwerking. Restorative Circles bieden een veilige omgeving voor een open dialoog die betrokkenheid tussen deelnemers creëert waardoor zij opnieuw gaan nadenken over ingenomen standpunten en een andere kijk krijgen op het samen leven en werken.

In Restorative Circles wordt gebruik gemaakt van een stap voor stap proces waarbij concrete voorbeelden uit de praktijk deelnemers het gewenste inzicht geven. Deelnemers ontwikkelen vaardigheden die hen helpen om in contact met anderen steeds weer de verbinding te vinden.

De systematische benadering geeft mensen en gemeenschappen het gereedschap om ook met toekomstige conflicten anders om te gaan. Een pro-actieve, praktische en geweldloze benadering die toekomstig geweld en schade beperkt of voorkomt. Deelnemers aan een Restorative Circle krijgen een levensechte ervaring van de kracht van een geweldloze benadering van een conflict die in een stressvolle situatie begrip en positieve verandering weet te brengen.

Wil je ook een groep oprichten dan kan ik je daarbij ondersteunen. Net zoals ik Dominic Barter ondersteun bij zijn activiteiten door middel van donatie zal ook ik daarvoor tijd vrijmaken op donatiebasis. Ook ik zal jouw financiële steun nodig hebben om dit mogelijk te maken. Afhankelijk van de grootte van de groep en eventuele reis en lokatie kosten denk ik zelf dat € 25 per persoon per avond een richtsnoer zou kunnen zijn.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina op deze site! Meer informatie over Restorative Circles vind je ook via http://www.restorativecircles.org/

© mr Govert van Ginkel

They drew a circle that shut me out, Heretic, rebel, a thing to flout! But love and I had the wit to win We drew a circle that took them in. (Edwin Markham 1852-1940)

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.